"Ella"

s. 14.7.2016

Kasvattaja - Breeder: Niina Eriksson, Apinapartion
Omistaja - Owner: Johanna Öhman

Silmät - Eyes: terveet - healthy (1/2018)
Polvet - Patella: 0/0 (1/2018)
Sydän - Heart: Ei sivuääniä - No murmur (1/2018)
PLL-Normaali eli terve


Jalostustietokanta - Database of Finnish Kennel Club